Student Registration » ESL Registration Assistance

ESL Registration Assistance

 
 
Welcome
 
English
If you would like to have an interpreter assist you with the registration process, please click the calendar link to make an appointment.
 
Spanish/española
Si desea que un intérprete lo ayude con el proceso de registro, haga clic en el enlace del calendario para programar una cita.
 
Chinese/Zhōngwén
Rúguǒ nín xīwàng kǒuyì yuán xiézhù nín wánchéng zhùcè guòchéng, qǐng dān jī rìlì liànjiē jìnxíng yùyuē.
如果您希望口译员协助您完成注册过程,请单击日历链接进行预约
 
French/française
Si vous souhaitez qu'un interprète vous assiste dans le processus d'inscription, veuillez cliquer sur le lien du calendrier pour prendre rendez-vous.
 
Nepali/Nēpālī
Yadi tapā'im̐ rējiṣṭrēsana prakriyākō lāgi tapā'im̐sam̐ga dōbhāṣē upalabdha garā'una cāhānuhuncha bhanē, kr̥payā bhēṭnakō lāgi pātrō liṅkamā klika garnuhōs.
यदि तपाइँ रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियाको लागि तपाइँसँग दोभाषे उपलब्ध गराउन चाहानुहुन्छ भने, कृपया भेट्नको लागि पात्रो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
 
Vietnamese/Tiếng Việt
Nếu bạn muốn có một thông dịch viên hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký, vui lòng nhấp vào liên kết lịch để đặt lịch hẹn.
 
Calendar